BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

RSC 15 Milieumanagementsysteem leveranciers

Het waarborgen dat leveranciers hun activiteiten en processen managen om schadelijke milieueffecten te voorkomen of verminderen.

Maximaal punten 8
Verificatie op Organisatieniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel