BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

BRO 6 Milieubelasting materialen

Het stimuleren van het gebruik van materialen in de openbare ruimte met een lage milieu-impact.

Maximaal punten 5
Verplicht Nee