BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

WEL 5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en wonen

Het stimuleren dat gebruikers op een duurzaam en verantwoorde wijze in het gebied verblijven.

Maximaal punten 3
Verplicht Nee