BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

TRA 07 Maatregelen verduurzamen woon-werkverkeer

Het waarderen en stimuleren van maatregelen gericht op het beperken van de milieueffecten van woon-werkverkeer, en het verhogen van het bewustzijn van de impact.

Maximaal punten 19
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel