BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

POL 17 Maatregelen ter beperking van milieuvervuiling en hinder

Het herkennen en stimuleren van beleid gericht op reductie en preventie van vervuiling en hinder, en het verhogen van het bewustzijn over verontreinigende stoffen.

Maximaal punten 25
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel