BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

RSC 09 Maatregelen ten behoeve van het reduceren van de vraag naar materialen en producten

Het herkennen en stimuleren van maatregelen waarmee de vraag naar materialen en producten wordt gereduceerd.

Maximaal punten 10
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel