BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

WAT 20 Maatregelen ten behoeve van het reduceren en/ of beheersen van het waterverbruik

Het waarderen en stimuleren van maatregelen gericht op het beperken van (de milieueffecten) van het waterverbruik en het verhogen van het bewustzijn van de impact het waterverbruik op het milieu.

Maximaal punten 27
Verificatie op Gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel