BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

RSC 12 Maatregelen ten behoeve van het benutten van afval

Het onderkennen en stimuleren van effectief afvalbeheer, met als doel afval en de afvoer hiervan te verminderen en hieraan gerelateerde negatieve milieueffecten te minimaliseren.

Maximaal punten 8
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel