BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

HEA 27 Maatregelen ten behoeve van fysieke gezondheid

Het herkennen en stimuleren van maatregelen waarmee de fysieke gezondheid van medewerkers wordt bewaakt en verbeterd.

Maximaal punten 20
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel