BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

ENE 69 Maatregelen ten behoeve van energiebesparend gedrag

Het herkennen en stimuleren van maatregelen, waarmee het energiebesparend gedrag van gebouwgebruikers wordt bewaakt en verbeterd.

Maximaal punten 12
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel