BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

HEA 29 Maatregelen ten behoeve van de sociale gezondheid

Het herkennen en stimuleren van maatregelen waarmee de sociale gezondheid van medewerkers wordt bewaakt en verbeterd.

Maximaal punten 7
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel