BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

HEA 28 Maatregelen ten behoeve van de mentale gezondheid

Het herkennen en stimuleren van maatregelen waarmee de mentale gezondheid van medewerkers wordt bewaakt en verbeterd

Maximaal punten 12
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel