BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

TRA 09 Maatregelen beperken milieueffecten reizen van klanten en bezoekers

Het waarderen en stimuleren van maatregelen gericht op het beperken van de milieueffecten van reizen van klanten en bezoekers, en het verhogen van het bewustzijn van de impact.

Maximaal punten 4
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel