BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

TRA 08 Maatregelen beperken milieueffecten goederenverkeer

Het waarderen en stimuleren van maatregelen gericht op het beperken van de milieueffecten van leveringen van leveranciers, en het verhogen van het bewustzijn van de impact.

Maximaal punten 5
Verificatie op Organisatie- of gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel