BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

KLI 8 Lichthinder

Het voorkomen van lichthinder door alle verlichtingsinstallaties in het gebied.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee