BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 2 Landgebruik

Optimaal benutten van braakliggende en ongebruikte/leegstaande bebouwde terreinen.

Maximaal punten 3
Verplicht Nee