BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 8 Intensief ruimtegebruik

Het stimuleren van intensief ruimtegebruik om het landgebruik ten behoeve van bebouwing te minimaliseren.  

Maximaal punten 3
Verplicht Nee