BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 4 Hergebruik bestaande werken

Het efficiënt en optimaal hergebruiken van gebouwen, wegen en civieltechnische kunstwerken.

Maximaal punten 3
Verplicht Nee