BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 12 Extreme neerslag

Het voorkomen van schade aan de gebouwde omgeving en vitale en kwetsbare functies ten gevolge van extreme neerslag.

Maximaal punten 4
Verplicht Nee