BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

SYN 5 Eigenaarschap

Het stimuleren van bestuurlijke en/of financiële participatie van de gebruikers in het gebied om bij deze gebruikers de betrokkenheid met en de verantwoordelijkheid voor het gebied te vergroten.

Maximaal punten 3
Verplicht Nee