BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 7 Ecologische waarden

Behouden en vergroten van de biodiversiteit en de ecologische waarde en functie  op lokaal en regionaal niveau en duurzaam behoud hiervan.

Maximaal punten 5
Verplicht Nee