BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

MAN 4 Duurzame projectorganisatie

Het stimuleren van een maatschappelijk verantwoorde werkwijze van de projectorganisatie.

Maximaal punten 1
Verplicht Nee