BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

KLI 5 Bodemkwaliteit

Het stimuleren van een zo hoog mogelijke bodemkwaliteit.

Maximaal punten 3
Verplicht Nee