BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 1 Bodemgesteldheid

Het stimuleren van het optimale gebruik van de bodemgesteldheid en het stimuleren van behoud van de bodemstructuur.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee