BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

MAN 3 Beheer- en Gebruikershandleiding

Het beschikbaar stellen van informatie voor zowel de beheerders als de gebruikers van het gebied om deze in staat te stellen het gebied te begrijpen en er efficiënt mee om te gaan.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee