BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

ENE 73 Behaalde reductie energiegebruik

Het inzichtelijk maken van energiebesparing bij de afzonderlijke energiebronnen en systemen binnen de asset, waarmee verdere energiebesparing wordt bevorderd.

Maximaal punten 9
Verificatie op Gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel