BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

TRA 14 Behaald resultaat beperken milieueffecten vervoersstromen

Het zekerstellen dat doelstellingen gerelateerd aan transport zijn behaald, waardoor nieuwe streefcijfers kunnen worden gesteld en de continue vermindering van de milieueffecten van transport wordt geborgd.

Maximaal punten 6
Verificatie op Gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel