BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

WAT 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair

Het reduceren van waterverlies door kleine waterlekkages in toiletfaciliteiten. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Nee
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie