BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

2. Scope (reikwijdte)

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de scope, de reikwijdte, van de beoordelingsrichtlijn, en de gebouwtypen.