BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

3.6. Begrippenlijst

DGBC

De Stichting Dutch Green Building Council.

Advisory Group

Een orgaan van de DGBC dat de bouwsector breed vertegenwoordigt en het bestuur van de DGBC adviseert.

Assessor

Gekwalificeerde beoordelaar met betrekking tot BREEAM-NL, werkzaam voor een gelicenseerde organisatie (Licensed Organisation).

Expert

Gekwalificeerde procesmanager en inhoudsdeskundige met betrekking tot BREEAM-NL.

Aanvrager

Degene die een object wil laten beoordelen op basis van BREEAM-NL.

Vastgoedobject

Een gebouw met het daarbij horende terrein dat voor beoordeling in aanmerking komt.

Casco

Een gebouw waarin geen of in beperkte mate gebouwinstallaties en/of andere afwerking zijn aangebracht.

Afwerking

De door ontwikkelaar/opdrachtgever maar mogelijk ook door huurder/gebruiker aan te brengen voorzieningen, zoals installaties voor verwarming, koeling en ventilatie, verlichting (binnen- en terreinverlichting), gebouwregelsystemen, sanitaire voorzieningen, tussenwanden, vloerafwerking, zonwering, geluidswerende voorzieningen, ovreisinformatievoorzieningen, terreinirrigatiesystemen en regenwaterhergebruiksystemen.

Renovatie

Grootschalige renovatie met wijziging van gebouwschil (gevels, vloer, dak, ramen, deuren) en de installaties (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie) met als doel levensduurverlenging van het gebouw.

Kleinschalige renovatie

Renovatie die niet leidt tot een wijziging van de thermische schil en installaties of een verandering van de gebruiksfunctie van het gebouw.

Gebouwoppervlaktes

Waar in BREEAM-NL gesproken wordt over gebouwoppervlaktes wordt uitgegaan van de definities volgens NEN 2580.

Assessmenttool

Softwaretool waarmee gebouwen geregistreerd kunnen worden voor beoordeling en waarmee het totale beoordelingsrapport (assessementrapport) wordt samengesteld. Uitsluitend via de tool geregistreerde objecten en ontvangen rapporten worden door DGBC behandeld.