BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

3.4. Hoe komt een BREEAM-NL kwalificatie tot stand?

De definitieve BREEAM-NL-kwalificatie (van ‘pass’ tot ‘outstanding’) wordt door de DGBC-assessmenttool uitgerekend op basis van de door de assessor ingevoerde en gecontroleerde gegevens. Dat neemt niet weg dat de assessor zelf in staat moet zijn de kwalificatie te berekenen. Om tot de kwalificatie te komen gaat men als volgt te werk (zie ook tabel 9 t/m 11):

  1. Stel het aantal behaalde punten per categorie vast.
  2. Stel het percentage per categorie vast op basis van het maximumaantal te behalen punten in elke categorie.
  3. Vermenigvuldig de categoriepercentages met de wegingsfactoren; dit levert de categoriescore op.
  4. Tel de categoriescores bij elkaar op, inclusief de innovatiecredits indien van toepassing; dit levert een concepteindscore op.
  5. Check of de verplichte credits voor de voorlopige kwalificatie zijn behaald. Zo ja, dan is de conceptkwalificatie gelijk aan de definitieve kwalificatie. 

Voorbeeld van berekening van de BREEAM-NL kwalificatie voor een gebouw met industrie + kantoor en waar een lift aanwezig is.

  • Industrie BVO = 12.000 m2
  • Kantoor BVO = 5.000 m2
Gebouwfunctie BVO % van totaal
Industrie 12.000 m2 70,59 %
Kantoor 5.000 m2 29,41%

Tabel 9

Minimale eisen voor 3 sterren Creditpunten Behaald
MAN 1 - Commissioning 1 v
HEA 4 - Hoogfrequente verlichting  1 v
ENE 2a - Subbemetering energieverbruiken - overige 1 v
WAT 1a - Waterverbruik – overige  1 v
WAT 2 - Watermeter  1 v
MAT 1 - Bouwmaterialen  1 v
LE 4 - Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied 1 v

Tabel 10

Tabel 11