BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

1.2. Betrouwbaarheid van BREEAM

Technische betrouwbaarheid

BREEAM-NL is gebaseerd op de in Engeland uitgebreid geteste en toegepaste BREEAM-standaard. In Engeland zijn al meer dan 115.000 gebouwen met BREEAM gecertificeerd en zijn ruim 700.000 huizen en utiliteitsgebouwen geregistreerd om met BREEAM beoordeeld te worden.

  • BREEAM is gebaseerd op objectieve criteria die goede duurzame prestaties waarderen.
  • Er is consensus over het belang van te beoordelen onderwerpen en hun significante bijdrage aan duurzaamheid.
  • Onderwerpen moeten te beoordelen zijn in de relevante stadia van de levensduur van het gebouw.
  • Prestaties zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.
  • Duurzaamheidsprestaties moeten de wettelijke eisen overstijgen en innovatie bevorderen.
  • Verbeteringen die door BREEAM-NL worden gestimuleerd, moeten bereikbaar en kosteneffectief zijn.

Daar waar specifieke doelen niet beschreven kunnen worden op basis van wetenschappelijke gegevens, worden logische en praktische maatregelen aanbevolen die de duurzaamheidsprestaties van het gebouw en de gebruikers verhogen.

Commerciële betrouwbaarheid

Beoordelingen worden uitgevoerd door organisaties en personen die daartoe opgeleid zijn door DGBC onder licentie van BRE Global. Dit zorgt voor:

  • marktwerking
  • betrokkenheid vanuit de hele sector.
  • assessoren die werken volgens dezelfde kwaliteitstandaard.

Certificatie wordt uitgevoerd door DGBC onder licentie van BRE Global. DGBC werkt onder licentie van de UKASaccreditatie verleend aan BRE Global, waarmee een hoge kwaliteitstandaard is gewaarborgd.