BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Colofon

De DGBC is veel dank verschuldigd aan BRE Global voor hun voortdurende inzet voor internationale, relevante keurmerken, aan onze participanten die het doorontwikkelen van BREEAM-NL financieel mogelijk maken, en aan alle personen die feedback en aanbevelingen leverden. Veel daarvan is in de creditteksten verwerkt. U kunt input (blijven) leveren via helpdesk@dgbc.nl aangezien deze beoordelingsrichtlijn grotendeels via een ‘open source’-benadering totstandkomt, met behulp van kennis en expertise uit de markt.

Ten tijde van de afronding van deze versie van de beoordelingsrichtlijn is een groot aantal deskundige en ervaren personen betrokken geweest. Niet in de laatste plaats het College van Deskundigen en de Adviesgroep Nieuwbouw, die continu de kwaliteit van het keurmerk door het jaar heen borgen en richting geven in het ontwikkelproces:

College van deskundigen

 • prof. dr. ir. J.W.F. Wamelink, TU Delft (voorzitter)
 • H. Copier, CBRE
 • ing. P.G.C.P. Dielissen DimensieVier
 • ir. J.M. Elias, Unica Ecopower
 • ir. J.A.J. Korbee, AgentschapNL
 • R.M.G. Verbeek, Facilicom
 • dr. ir. D.T. Welling, Redevco
 • K.G. Westhoff, Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf
 • ing. M. Baars, Search

Adviesgroep nieuwbouw en grootschalige renovatie

 • ir. J.M. Elias, Unica Ecopower (voorzitter)
 • ir. P.W. van Calis, ARCADIS Nederland BV
 • ing. P.G.C.P. Dielissen DimensieVier
 • E. van Eeckhoven, C2N B.V.
 • dr. ir. G.T. Luiten, TNO Bouw & Ondergrond
 • MRE J. Luykx, Lx Real Estate
 • ir. M.G. van Rhenen, OVG projectontwikkeling
 • ir. I.C. Strom, Royal HaskoningDHV B.V.
 • ir. E.M.M. Willems, Caubergh-Huygen Raadgevende Ingenieurs
 • ir. F.T.S. Zegers, E4S Consult
 • ir. I.M. Kuijpers-Van Gaalen, DGMR Bouw B.V.
 • ing. M. de Graaf, BAM Advies & Engineering

De inhoud van deze beoordelingsrichtlijn is gecontroleerd en goedgekeurd door de Adviesgroep Nieuwbouw, het College van Deskundigen en BRE Global.

Verder zijn er meerdere adviesbureaus geweest die inhoudelijk hebben ondersteund bij de vertaling en de ontwikkeling. Bij het schrijven van de creditteksten zijn de volgende personen betrokken geweest:

Springer, ir. M. Adamasgroep
Calis, ir. P.W. van Arcadis B.V. 
Coppens, G.Arcadis B.V. 
Wolfs, M.Arcadis B.V. 
Balvers, ir. J.R. vanBBA Binnenmilieu 
Boerstra, ir. A.C.BBA Binnenmilieu 
TillaartBD Architectuur 
Leij, MSc. H. van der Build2Live
Hoogers, A Builddesk
Vos, ir. M. Bureau Nieman
Eeckhoven, E. van C2N B.V. 
Maingay-Frijters, ir. E.E.S. C2N B.V. 
Elkhuizen, P.A. COFELY GDF SUEZ 
Berg, ir. R. van den Deems
Buurman, P. Deems
Sommeijer, ir. M. Deems
Kuijpers-Van Gaalen, ir. I.M. DGMR Bouw B.V.
Loos, ir. R.R.M. van der DGMR Bouw B.V.
Zonneveld, P. Duurzaamheidscoach.nl 
Zegers, ir. F.T.S. E4S Consult
Rienstra, J. Ecofys Netherlands B.V. 
Ivanovic, A. Forta Nova
Strom, ir. I.C. HaskoningDHV B.V.
Woersem, I. van HaskoningDHV B.V.
Katwijk, R. INBO Architecten
Bots, S.W.C.M. Innax Group B.V. 
Wienen, M.W.C. Innax Group B.V. 
Haas, prof. dr. ir. E.M.NIBE
Kuindersma, ing. P. Nieman-Kettlitz 
Eijdems, ir. H.H.E.W. P2P-consult 
Wormgoor, ir. W.D.Peutz B.V. 
Treep, MSc. D.Philips Lighting 
Zeguers, ir. J.Philips Lighting 
Boer, ing. H.C.M. van denSearch B.V. 
Glaudemans, ing. L. G. Search B.V. 
Kooken, J.E. Search B.V. 
Koster, S.J. Slimbouwen
Kurvers, ing. S.R. TU Delft 
Elias, ir. J.M. Unica Ecopower B.V. 
Anink, ir. D.A.F. W/E Adviseurs

En tevens leden van de

 • Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering;
 • Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG);
 • Nederlandse Licht Associatie (NLA).

Dutch Green Building Council

 • Annemarie van Doorn, Directeur
 • Maarten Dansen, Operationeel Manager
 • Edwin van Noort, Projectmanager
 • Rianne de Jong, Ondersteuning en testprotocol

Daarnaast is de DGBC veel dank verschuldigd aan BRE Global en aan alle personen en participanten die via de klankbordgroepen, pilots en op andere wijze feedback en aanbevelingen hebben geleverd. Veel daarvan is in de credits van deze versie verwerkt.

Indien u zelf ook nadere input wenst te leveren is dat mogelijk, aangezien de beoordelingsrichtlijn grotendeels via een ‘open source’-benadering tot stand komt waarbij hulp, kennis en expertise uit de markt zeer waardevol is. Input kunt u leveren via helpdesk@dgbc.nl.