BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

WAT 1b Waterverbruik − woningen

Het gebruik van water voor sanitaire toepassingen minimaliseren door het toepassen van waterbesparende of waterloze voorzieningen. 

Maximaal punten 2
Verplicht Ja
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Woonfunctie