BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

TRA 5 Vervoersplan en parkeerbeleid

Stimuleren om vanuit de bedrijfsvoering en lokale overheid sterk milieubelastend transport te minimaliseren, waardoor transportgerelateerde emissies en files worden gereduceerd en overlast naar de omgeving beperkt wordt. 

Maximaal punten 3
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie