BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

LE 2 Verontreinigde bodem

Het realiseren van bouwprojecten op locaties met verontreinigde bodem in plaats van op locaties met schone bodem. 

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie