BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

ENE 2a Subbemetering energiegebruiken (overige functies)

Het toepassen van subbemetering van zowel gebiedszones binnen het gebouw als van aanzienlijke verbruiksgroepen zodat in de gebruiksfase met een energiemonitoring- of gebouwbeheersysteem energiegebruiken geregistreerd, bewaakt en zo nodig bijgestuurd kunnen worden.

Maximaal punten 2
Verplicht Ja
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie