BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

HEA 7 Spuiventilatie

Een extra mogelijkheid voor de gebruikers om (tijdelijk) direct naar de buitenlucht te ventileren, in aanvulling op de in het gebouw aanwezige basisventilatie. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar)