BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

LE 4b Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied (woningen)

Het stimuleren van het treffen van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het duurzame medegebruik van het te ontwikkelen gebouw en de open ruimte door inheemse plant- en diersoorten.

Maximaal punten 2
Verplicht Ja
Verplicht vanaf
Projectgebonden Nee
Defaultcredit Nee
Filtercredit Ja
Exemplary performance Nee
Functie Woonfunctie