BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

HEA 4 Hoogfrequente verlichting

Verhoging van het visuele comfort door de toepassing van hoogfrequente verlichting in de verblijfsruimten van een gebouw. 

Maximaal punten 1
Verplicht Ja
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie