BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

ENE 9 Energiezuinige roltrappen en rolpaden

Het stimuleren van energiebesparing en CO2-reductie door de toepassing van energiezuinige roltrappen en rolpaden. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Ja
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie