BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

WST 5 Compost

Het stimuleren van voorzieningen voor compostering van organisch afval, om de hoeveelheid af te voeren organisch afval te verkleinen of voor gebruik ter plaatse geschikt te maken. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Ja
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Winkelfunctie, Woonfunctie