BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

TRA 3a Alternatief vervoer (overige functies)

Het stimuleren van gebouwgebruikers om door alternatief vervoer, anders dan de eigen auto, naar en van het gebouw te reizen.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie