BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats

Efficiënt grondstofgebruik bevorderen door zinvol en effectief afvalmanagement op de bouwplaats. 

Maximaal punten 3
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie