BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

TRA 2 Afstand tot basisvoorzieningen

Het erkennen en stimuleren van ontwikkelingen in de nabijheid van lokale voorzieningen waardoor transportgerelateerde emissies en files worden gereduceerd. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie