BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

TRA 1c Aanbod van openbaar vervoer (woningen)

Het erkennen en stimuleren van ontwikkelingen in de nabijheid van een goed ov-net, waardoor transportgerelateerde emissies en files worden gereduceerd. 

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Woonfunctie