BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

TRA 1b Aanbod van openbaar vervoer (winkel, logies en bijeenkomst)

Het erkennen en stimuleren van ontwikkelingen in de nabijheid van een goed ov-net, waardoor transportgerelateerde emissies en files worden gereduceerd. 

Maximaal punten 4
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Logiesfunctie, Winkelfunctie