BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

POL 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering

Het verminderen van de bijdrage aan klimaatverandering door het stimuleren van het gebruik van koudemiddelen met een lage bijdrage aan het broeikaseffect. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie