BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

3. Score en kwalificatie

Dit hoofdstuk licht toe hoe een BREEAM-NL-kwalificatie wordt uitgerekend van een beoordeeld gebouw.
Een aantal elementen bepaalt de uiteindelijke BREEAM-NL-kwalificatie (Engels: ‘rating’):

  • Drempelwaarden per kwalificatie.
  • Weging.
  • Minimumstandaards (verplichte credits).
  • Innovatiecredits. 

Let op: om de score voor een credit te kunnen behalen dient altijd aan de volledige credit te zijn voldaan, dus zowel aan het doel, de eisen en de criteria als aan het bewijsmateriaal. Uitsluitend aan het gevraagde bewijsmateriaal voldoen is niet noodzakelijkerwijs genoeg om de credit door DGBC goedgekeurd te krijgen. Dit wordt hier expliciet vermeld omdat het wel voorkomt dat met het sec voldoen aan het gevraagde bewijsmateriaal het doel van de credit toch niet is behaald. DGBC zal altijd de gehele credittekst beschouwen en vaststellen of de credit wel of niet kan worden goedgekeurd.