BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

2. Scope (reikwijdte)

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de scope, de reikwijdte, van de beoordelingsrichtlijn, en de gebouwtypen.

2.1. Onderwerp van beoordeling
2.2. Gebouwdefinitie
2.3. Scope van BREEAM-NL op creditniveau
2.4. Projectfasen – Ontwerp- & opleveringsfase
2.5. Projecttypen die met BREEAM-NL beoordeeld kunnen worden
2.6. Toekenning score middels greenlease of cascovoorwaarden
2.7. Gebruiksfuncties die met BREEAM-NL beoordeeld kunnen worden